Homeopati er en behandlingsmetode som har til hensikt å bedre ens livskvalitet og styrke ens helse på en naturlig måte. En blir ikke avhengig av å bruke homeopatisk medisin kontinuerlig, men for en kortere eller lengre periode avhengig av ens utgangspunkt og hva personen som er under behandling, selv ønsker.

Hvilke helseproblemer oppsøkes jeg for?
Vanlige problemer er: Luftveissykdommer/infeksjoner, fordøyelsesplager, ulike hudproblemer som akne, herpes 1 og 2 samt eksem og ulike former for allergi, hodepine/migrene, candida problematikk, nakke og rygg problemer, kroniske smerter av ulike typer, psykiske lidelser som angst og depresjon, muskel og leddplager, kroniske smerter, hyppige infeksjoner/nedsatt immunforsvar, PMS/hormonelle plager, blødningsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, tretthet/lite energi, long Covid, samt bivirkninger etter vaksiner, inkludert Covid vaksinen.

Behandling av barn
Har i årenes løp hatt mange henvendelser fra foreldre med barn som sliter med søvnforstyrrelser, eksem, allergi, hyppige luftveisinfeksjoner etc.

Hvordan kan homeopati virke på alt dette?
Grunnen er at homeopati forbedrer hele personens helsetilstand og ikke kun behandler et symptom eller en diagnose. Dette er altså helhetsbehandling.
Plager som har vart i mange år trenger desto lengre behandlingstid. En 'tommelfingerregel' er like mange måneder som plagene har vart i år. For eksempel 20 år - 20 måneder. En kan altså gradvis bli kvitt ens kroniske plager, og kureringsmetoden fungerer på samme måte som når et sår gror. Det sier gjerne seg selv, men det som organismen må ha hjelp til å kurere tar mye lengre tid enn det naturen selv klarer, som for eksempel når et sår gror eller en influensa forsvinner fra kroppen. Mine erfaringer etter å ha praktisert denne metoden nå i 44 år er at hvis en følger opp behandlingen over tid, blir resultatet vanligvis gradvis bedre og bedre. Helsen kan styrkes på alle nivåer; mentalt(hukommelse, konsentrasjon), emosjonelt/følelsesmessig(irritabilitet angst, depresjon), immunforsvaret blir sterkere samt at ens ulike fysiske plager bedres. Noe de aller fleste forteller er at de får mer energi og overskudd, samt bedre søvn. Hele hensikten med metoden er å kvitte personen med de begrensninger som hindrer en i å fungere, fysisk så vel som psykisk. De fleste merker stor fremgang i løpet av 1-3 mnd.

Hvordan skjer kureringen?
Grunnlaget for homeopatisk behandling av kroniske plager er en førstegangskonsultasjon på 90 minutter. Så lang tid ser ut til å være påkrevd uansett homeopatens erfaring. Hensikten med intervjuet er å samle inn detaljert informasjon om personens helsetilstand for så å analysere denne(her brukes et avansert dataprogram). Deretter skreddersys et behandlingsopplegg når det gjelder dosering og bruk av den homeopatiske medisinen som passer i det enkelte tilfelle. En får altså ett middel - en medisin om gangen, ikke to eller flere.

Samarbeid
Et vellykket resultat avhenger av at den som er under behandling er villig til å samarbeide. Det består av følgende:
Spørre hvis noe er uklart. Gi tilbakemeldinger/oppdateringer. Følge behandlingen opp over tid.

Hvordan er så gangen i behandlingen?
Etter den første konsultasjonen blir en satt opp på en kontrolltime etter ca. 4 uker. Avhengig av virkningen og hva en selv ønsker videre, blir en deretter satt opp på en ny time ca. 8 uker etter denne. Dersom en har slitt med helseproblemer i årevis, er det som regel nødvendig å følge opp behandlingen over tid.

Priser
Førstegangskonsultasjon 1,5 - 2 timer: kr. 1050, pluss mva.
Oppfølgingstime 45-60 min. kr. 600 - 700, pluss mva.
Rabatt for student, trygdet, barn og familie etter avtale.

Om homeopati image