Dette har ingenting med homeopati å gjøre, men deler gjerne personlige erfaringer med bruk av tinnitus laserapp. til hjemmebruk. Ta kontakt via e-post.                                        

NB! Jeg har kun erfaring med tinnitus som skyldes støy/høy lyd. Andre former for tinnitus kan behandles med homeopati.